Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Hiệp Hoà.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Nghị quyết hội nghị CNVC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Đức Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:28' 29-03-2009
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 2321
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT KINH MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.... / NQ-HNCNVC Hiệp Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ,CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2008 - 2009

Hội nghị cán bộ, công chức Trường Tiểu học Hiệp Hòa năm học 2008-2009 với phương châm hành động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Duy trì sự ổn định, tăng cường kỉ cương, kỉ luật, đoàn kết, hợp tác, làm việc sáng tạo, tiếp tục đưa Trường phát triển đi lên” được tiến hành vào ngày 04/10/2008.
Tham dự có 39/39 tổng số viên chức của đơn vị.
Hội nghị đã nghe:
1. Báo cáo tổng kết năm học 2007-2008 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2008-2009.
2. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tại Hội nghị cán bộ, công chức các tổ.
3.  Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua và quy định tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn.
4. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2007-2008 và phương hướng năm học 2008-2009. Báo cáo thu chi tài chính của nhà trường.
5. Giải trình của Lãnh đạo Trường về các ý kiến đóng góp.
6. Tham luận của các đơn vị và cá nhân.
7. Phát động thi đua hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong năm học 2008-2009; thông qua các chỉ tiêu thi đua chính trong năm học.
Hội nghị thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua các bản báo cáo đã trình bày trước Hội nghị.
2. Hội nghị ghi nhận và bổ sung những ý kiến đóng góp của các đại biểu đã được biểu quyết tại hội nghị.
3. Trong năm học 2008-2009, nhà trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
+ Xác lập lộ trình, từng bước chuẩn bị kĩ lưỡng, khẩn trương về mọi phương diện để tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn QG mức độ 2.
+ Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục cả về số lượng và chất lượng theo chương trình hành động của Trường.
+ Tận dụng, khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có để phục vụ kịp thời, có hiệu quả các hoạt động của Trường, đồng thời phải chủ động thực hiện các công việc có ý nghĩa chiến lược, lâu dài về xây dựng cơ sở vật chất Nhà trường theo quy hoạch tổng thể.
+ Tăng cường kỉ cương, kỉ luật để đảm bảo duy trì nề nếp làm việc, giảng dạy và học tập một cách nghiêm túc, chất lượng cao, bộ máy tổ chức của Trường vận hành thông suốt, công việc của Trường thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
+ Năm học này, mỗi tổ chuyên môn lựa chọn một việc làm có ý nghĩa để cải tiến, đột phá; mỗi cá nhân đăng kí làm một việc tốt, hiệu quả cao để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong Nhà trường.
4. Hội nghị giao trách nhiệm :

+ Hiệu trưởng nhà trường bổ sung vào phương hướng năm học 2008-2009 những nội dung mà các đại biểu đã đóng góp, bổ sung và biểu quyết thông qua đồng thời lập kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra.
+ Ban Chấp hành Công đoàn có trách nhiệm động viên đoàn viên công đoàn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Trường.
Các chỉ tiêu phấn đấu:

TT
Các chỉ tiêu thi đua
Chỉ tiêu 2008-2009

1
Danh hiệu Nhà trường


2
Khen thưởng nhà trường


3
GV dạy giỏi cấp huyện


4
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở


5
Lao động tiên tiến


6
Cá nhân được khen cao


7
Tổ xuất sắc


8
Tổ Tiên tiến


9
Lớp xuất sắc


10
Lớp Tiên tiến


11
HS giỏi


12
Học sinh tiên tiến


13
Học sinh TH đầy đủ các NVHS


14
HTCT tiểu học


15
Tỷ lệ lên lớp thẳng


16
HS giỏi cấp tỉnh


17
HS giỏi cấp Huyện


18
HLM Toán, TV đạt yêu cầu trở lên


19
HLM còn lại đạt yêu cầu trở lên


20
Lớp đạt VSCĐ
 
Gửi ý kiến