Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Hiệp Hoà.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lương Đức Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:02' 09-12-2009
Dung lượng: 9.6 KB
Số lượt tải: 3287
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2009/TT-BGDĐT
ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, bao
gồm: đánh giá và xếp loại hạnh kiểm; đánh giá và xếp loại học lực; sử dụng kết
quả đánh giá và xếp loại; tổ chức thực hiện.
2. Thông tư này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường
phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện
chương trình giáo dục tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục
cấp Tiểu học.
Điều 2. Mục đích đánh giá và xếp loại
1. Góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp và
hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tiểu học.
2. Khuyến khích học sinh học tập chuyên cần; phát huy tính tích cực, năng
động, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh; xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo
đức theo truyền thống Việt Nam.
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và xếp loại
1. Đánh giá và xếp loại căn cứ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về
thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và các nhiệm vụ của
học sinh.
2. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính; kết hợp giữa đánh giá của
giáo viên với tự đánh giá của học sinh.
3. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
4. Đánh giá và xếp loại kết quả đạt được và khả năng phát triển từng mặt
của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh;
không tạo áp lực cho cả học sinh và giáo viên.
Chương II
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
Điều 4. Nội dung đánh giá
Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kĩ
năng sống qua việc thực hiện năm nhiệm vụ của học sinh tiểu học:
1. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy
nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.
2. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô
giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè và người
có hoàn cảnh khó khăn.
3. Rèn luyện thân thể; giữ vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo
vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện
trật tự an toàn giao thông.
5. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường và địa
phương.
Điều 5. Cách đánh giá và xếp loại
1. Đánh giá là hoạt động thường xuyên của giáo viên. Khi đánh giá cần
chú ý đến quá trình tiến bộ của học sinh, đánh giá cuối năm là quan trọng nhất.
Giáo viên ghi nhận xét cụ thể những điểm học sinh đã thực hiện và chưa thực
hiện được để có kế hoạch động viên và giúp đỡ học sinh tự tin trong rèn luyện.
Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để thống nhất các biện pháp giáo dục
học sinh.
2. Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kì I và cuối năm học
theo hai loại như sau :
a) Thực hiện đầy đủ (Đ);
b) Thực hiện chưa đầy đủ (CĐ).

Chương III
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC LỰC
Điều 6. Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì
1. Đánh giá thường xuyên được thực hiện ở tất cả các tiết học theo quy
định của chương trình nhằm mục đích theo dõi, động viên, khuyến khích hay
nhắc nhở học sinh học tập tiến bộ, đồng thời để giáo viên đổi mới phương pháp,
điều chỉnh hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục nhằm đạt hiệu quả thiết
thực. Đánh giá thường xuyên được tiến hành dưới các hình thức kiểm tra thường
xuyên (KTTX), gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra viết (dưới 20 phút), quan sát học
sinh qua hoạt động học tập, thực hành vận dụng kiến thức, kĩ năng. 5
2. Đánh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓