Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Hiệp Hoà.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Biên bản họp tổ cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Lương Đức Toàn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:48' 22-05-2009
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 1172
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT kinh môn
Trường tiểu học hiệp hòa
************************

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------o0o------------

Hiệp Hoà, ngày tháng 5 năm 2009

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT
Về việc đánh giá xếp loại giáo viên ; bình bầu thi đua
năm học 2008 – 2009

A.THÀNH PHẦN:
…………………………………………………………….Tổ trưởng – Chủ toạ
……………………………………………………………Thư ký
Các thành viên khác trong tổ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

THỜI GIAN: Vào lúc ………… giờ ………… ngày tháng 5 năm 2009
ĐỊA ĐIỂM : Tại …………………………………… trường Tiểu học Hiệp Hoà
B. NỘI DUNG :
I – PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:
1. Chủ tọa thông qua hướng dẫn, nêu mục đích yêu cầu về việc đánh giá xếp loại đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.
2. Từng thành viên trong tổ thông qua Bản tự đánh giá xếp loại của mình(Ghi tóm tắt những ưu khuyết điểm chính, tự xếp loại và xếp loại của tổ đối với từng thành viên trong tổ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Tổng hợp :
Kết quả cụ thể như sau:
Loại Xuất sắc : ………… người. Loại Khá : ………… người
Loại TB : ………… người. Loại Kém : ………… người
( Có danh sách kèm theo )
II – PHẦN BÌNH BẦU THI ĐUA:
1. Tổ trưởng thông qua danh sách đăng ký thi đua đầu năm của từng thành viên; thông qua tiêu chuẩn, căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua, thông báo các kết quả đạt được trong năm học của từng cá nhân.
2. Tập thể tổ tiến hành bình bầu. Sau khi bình bầu kết quả như sau:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: …………người.
- Lao động tiên tiến : ………… người
( Có danh sách kèm theo )

Biên bản đã được thông qua tập thể , buổi xét duyệt kết thúc lúc ……… giờ………cùng ngày.
CHỦ TOẠ THƯ KÝCHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ


Phòng GD&ĐT kinh môn
Trường tiểu học hiệp hòa
************************

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------o0o------------

Hiệp Hoà, ngày tháng 5 năm 2009

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT
Về việc đánh giá xếp loại viên chức ; bình bầu thi đua
năm học 2008 – 2009


A.THÀNH PHẦN:
…………………………………………………………….Tổ trưởng – Chủ toạ
……………………………………………………………Thư ký
Các thành viên khác trong tổ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

THỜI GIAN: Vào lúc ………… giờ ………… ngày tháng 5 năm 2009
ĐỊA ĐIỂM : Tại …………………………………… trường Tiểu học Hiệp Hoà
B. NỘI DUNG :
I – PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:
1. Chủ tọa thông qua mục đích yêu cầu việc đánh giá công chức theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 đối với Hiệu trưởng và nhân viên các loại .
2. Từng thành viên trong tổ thông qua Phiếu đánh giá công chức (Ghi tóm tắt những ưu khuyết điểm chính, tự xếp loại và xếp loại của tổ đối với từng thành viên trong tổ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Tổng hợp :
Kết quả cụ thể như sau:
Loại Xuất sắc : ………… người Loại Khá : ………… người
Loại TB : ………… người Loại Kém : ………… người
( Có danh sách kèm theo )
II – PHẦN BÌNH BẦU THI ĐUA:
1. Tổ trưởng thông qua danh sách đăng ký thi đua đầu năm của từng thành viên; thông qua tiêu chuẩn, căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua, thông báo các kết quả đạt được trong năm học của từng cá nhân.
2. Tập thể tổ tiến hành bình bầu. Sau khi bình bầu kết quả như sau:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: …………người.
- Lao động tiên tiến : ………… người
( Có danh sách kèm theo )

Biên bản đã được thông qua tập thể , buổi xét duyệt kết thúc lúc ……… giờ………cùng ngày.
CHỦ TOẠ THƯ KÝCHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 
Gửi ý kiến